Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
Ansatte
Klikk på navnet til den du vil se informasjon om:
 
Nina Skjeseth (leder)Ann-Karin Molberg (adm.)Inger Skarning (adm.)

Nina Skjeseth (leder)

Tlf:

Mob. tlf: 

 

 

Tid:38 24 36 20

454 99387 

  E-post     

  

Mandag til fredag 08.00-15.30

                                 

 
 

Jeg har bakgrunn som lærer i grunnskolen og har hatt ulike funksjoner i skolesystemet – også politisk. Pedagogisk senter har vært arbeidsplassen min siden 1988.
Faglig er jeg utdannet lærer med videreutdanning i områder som naturfag, ledelse i skoleutvikling, pedagogikk hovedfag og ikt – web. 2.0. Hovedoppgaven setter søkelys på lærelyst og motivasjon for elevene med klassen som ramme.

Som leder for Pedagogisk senter har jeg hovedansvar for at senteret  tilbyr tjenester innen skoleutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid overfor skolene i Kristiansand og øvrige kommuner i knutepunktsamarbeidet.

Sentrale dokumenter og vedtak skoleeier fatter danner grunnlag for Pedagogisk senter sitt arbeid. Det dreier seg i hovedtrekk om kontinuerlig kompetanseutvikling i kommunene og deres skoler innen utvalgte faglige områder.

Kompetanseutviklingen inngår som del av det helhetlige kvalitetsarbeidet i kommunene.

 

[Les mer]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2017