Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
Felles system for Kartleggingspraksis – som underveisvurdering
Skrevet av: Elin Rekve, publisert 14.08.2013

 

For å kunne følge elevenes læring og utvikling på en systematisk måte og over tid, trengs gode kartleggingsrutiner. I Kristiansand har vi Felles system for kartleggingspraksis som er en kommunal minstestandard innført skoleåret 2010/11– revidert august 2012 og juni 2013 (vedlegg 2).

Kartleggingssystemet er obligatorisk for elever fra 1. til 10.trinn, og inneholder nasjonale prøver (Utdanningsdirektoratet), obligatoriske kartleggingsprøver (Utdanningsdirektoratet) samt noen lokale utvalgte kartleggingsprøver på utvalgte trinn.
 

 

Innhold i Felles system for kartleggingspraksis er hovedsaklig rettet mot grunnleggende ferdigheter lesing/skriving og regning som elevene vil behøve for å kunne mestre de utfordringer og forventninger samfunnet stiller til dem etter endt skolegang. Kartleggingen og prøvene som gjennomføres, skal derfor gi den enkelte skole og lærer informasjon om elevers ståsted i forhold til utvikling av grunnleggende ferdigheter. Den skal bidra videre i læringsarbeidet knyttet direkte opp mot behov hos elevene. IKT og engelsk er områder som også er tatt med.

Kartlegging er et godt grunnlag for arbeid med bl.a. Vurdering for læring, der kartleggingen brukes som utgangspunkt for kontinuerlig, læringsstøttene underveisvurdering, slik at skolene blir i stand til å følge elevens lærings-utbytte i forhold til kompetansemålene i LK06 og i forhold til elevenes evner og forutsetning-er. Målet er at informasjonen skolen og lærerne får gjennom kartlegging, skal utgjøre en del av den daglige praksisen og skal brukes aktivt i samhandling med elever og foresatte.

[Gå tilbake]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2017