Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag
Skrevet av: Svein A. Heggem, publisert 30.01.2013

I læreplanen er regning som en grunnleggende ferdighet spesifisert i hver enkelt fagplan som en basisferdighet.  Å kunne regne er grunnleggende for læring og utvikling i alle fag, altså som en nødvendig ferdighet for å mestre og ha fremgang i de ulike fag. Å ha gode regneferdigheter er et nødvendig redskap for å kunne delta i skole, samfunn og arbeidsliv. Videre er det også nødvendig for den enkelte elevs allmenndannelse og kunne møte ulike dagligdagse utfordringer.

Utdanningsdirektoratet har nå også forsøkt å gjøre regneferdigheten mer konkret og tydelig i de reviderte fagplanene som kommer våren 2013. Elevens forståelse og ferdigheter i regning i ulike fag er forsøkt målt i nasjonale prøver i regning.

Pedagogisk senter tilbyr kursforløp med «Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag». Kursene retter seg mot alle lærere på barne- og ungdomstrinn fordi regneferdigheter er en grunnleggende ferdighet i alle skolens fag: Alle skolens lærere er regnelærere

Veiledere ved Pedagogisk senter har gjennomført kurs i regning for ulike kollegier i flere av knutepunktkommunene. Kursforløpene har vekslet mellom erfaringer, metodiske tips og teori.

Sentrale tema
• Utvikle god tallforståelse
• Styrke begrepsapparatet, visualisere regning og strategibruk
• Støtte automatiseringen av ferdigheter og gi større innsikt og forståelse
• Gi elevene positive opplevelser med regning
• Klasseledelse, læringsmiljø og regning
• Læringsstrategier som verktøy til å videreutvikle ferdigheter i regning i alle fag
• Få ulike faglærere til å snakke sammen om felles ansvar for regneopplæringen
• Utvikle og dele oppgaver/aktiviteter knyttet til regning i ulike fag
• Bruk og oppfølging av nasjonale prøver og kartlegginger
• Foreldrenes rolle i regneopplæringen

Bilder fra Sjøstrand skole:

     
 Kortspill og regning  Omgjøring av arealenheter  Samarbeidsoppgaver
og tallforståelse

 [Gå tilbake]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2017