Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
ELEVRÅDSKURS for Grim, Oddemarka, Havlimyra, Torridal og Vennesla skoler 2012
Skrevet av: Åse Paulsen, publisert 12.10.2012
Høsten er tid for kursing av elevrådene på skolene i kommunen. Dette har vært en tradisjon i mer enn 15 år, og er nå standard i Kristiansand kommune. Denne gangen var også Vennesla ungdomsskole med. Bra!

Pedagogisk senter har utarbeidet en kurspakke for å gi elevrådskontaktene og elevrådene en starthjelp i forhold til å innarbeide gode rutiner og utarbeide et enkelt handlingsprogram for arbeidet i elevråd. Kurspakken har følgende innhold:
-       betydningen av å ha et elevråd
-       kjennetegn ved et velfungerende elevråd
-       meningsfulle oppgaver for elevrådet
-       planlegging av arbeidet i elevrådet

Dette vil vi jobbe med

Torsdag 11. oktober var elevrådene fra Grim, Oddemarka, Havlimyra, Torridal og Vennesla samlet til kurs på Pedagogisk senter. Det å komme til et kurs utenfor skolen er med på å gi elevene en opplevelse av at de har betydning og at det satses på dem. Det er også mye læring i å møte elevråd fra andre skoler. 


Ice-breaker

Stemningen blant elevene var god. Elevene deltok ivrig i oppgavene som ble gitt. Det var tid til både seriøs jobbing og bli-kjent aktiviteter. Det viser seg at elevrådene på de ulike skolene har mange felles satsingsområder.

Tema som ble valgt av flere var arbeid mot mobbing, flere aktiviteter/turneringer på skolen, flere arrangementer som elevkvelder og juleball

Blide lærere :) Det var elevrådskontaktene Irene Newport Haugen fra Grim, Atle Tjomsås Andersen fra Oddemarka, Heidi Hauge Uldal fra Havlimyra, Bjørnar Sollie fra Torridal og Ina Hulløen fra Vennesla som hadde ansvaret for samlingen.

Og som på alle kurs, var det en god lunsj. Pizza er alltid populært, og elevene koste seg. 

[Gå tilbake]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2017