Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
Begynneropplæring
Skrevet av: Elin Federici, publisert 08.04.2013

Inspirasjonskurs for lærere som skal begynne med    1. trinn høsten 2013

 

Det samme kurset vil bli holdt to ganger for å imøtekomme skolenes ulike behov for tidspunkt.
Velg vår eller høst.

 
Vår 2013 Onsdag 29. mai kl. 9.00 - 15.00.
Høst 2013: Mandag 12. august kl. 9.00 – 15.00.
Kursholder: Elin Federici
Sted:   Pedagogisk senter
  Morgenkaffe fra kl.08.30
Lunsj kl. 11.30
Mål:   Elevene får en systematisk lese- og skriveopplæring i et trygt  læringsmiljø. Lærerne får repetisjon og bevisstgjøres.
Innhold:   Praktisk-metodisk kurs som tar for seg
-  Viktige forberedelser før du møter elevene
-  Systematisk og differensiert lese- og skriveopplæring
-  Vurdering for læring - praktiske tips.
-  Foreldre som ressurs
Påmelding til:    Pedagogisk.senter@kristiansand.kommune.no
 Frist:   mandag 13. mai 2013 for begge samlingene

 

Lese- og skriveopplæring på 2. trinn

 

 

Det samme kurset vil bli holdt to ganger for å imøtekomme skolenes ulike behov for tidspunkt.
Velg vår eller høst.

 

 

Vår 2013: Onsdag 5. juni kl. 9.00 - 15.00
Høst 2013: Tirsdag 13. august kl. 9.00 – 15.00.
Kursholder: Elin Federici
Sted:   Pedagogisk senter
  Morgenkaffe fra kl.08.30
Lunsj kl. 11.30
Mål:  

Lærerne får ideer til hvordan elevenes lese- og skriveferdighet utvikles.

Innhold:  

Utvikling av lese- og skriveferdighetene gjennom
- Systematisk tilrettelegging og klasseledelse
- Kartlegging og oppfølging av den enkelte elev
Læringsstrategier
- Vurdering for læring - praktiske tips.

Påmelding til:    Pedagogisk.senter@kristiansand.kommune.no
 Frist:  mandag 13. mai 2013 for begge samlingene.

 

           

 

[Gå tilbake]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2017