Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
Våren 2013 deltar alle ungdomsskolene i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i NyGIV-overgangsprosjektet.
Skrevet av: Elin Rekve, publisert 10.01.2013

Denne våren vil samtlige ungdomsskoler i kommunene nevnt over gi ca. 10 % av elevene på 10. trinn tilbud om deltagelse i NyGIV.  

Det betyr at omlag 10 % av elevene på 10.trinn i hver kommune vil få tilbud om ekstra oppfølging innenfor grunnleggende ferdigheter lesing, skriving og regning. Lærerne som skal ha NyGIV undervisningen har deltatt på skolering i regi av Kunnskapsdepartementet. Innholdet i skoleringen av lærerne fokuserte på grunnleggende ferdighet lesing, skriving og regning (lese -og læringsstrategier), VFL (Vurdering for læring), relasjonskompetanse og klassemiljø/klasseledelse. Denne viktige faglige ressursen den enkelte skole har fått tilført gjennom skoleringen skal, av lærerne som har deltatt på skoleringen, spres til flest mulige lærere på den enkelte skolen gjennom forelesninger for personalet og ved modellering direkte i klasserommene.

 

 

[Gå tilbake]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2017