Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
Normprosjektet
Skrevet av: Monica Arnø Bartok, publisert 16.01.2013

 

 

Presteheia skole deltar dette skoleåret i Normprosjektet, og Pedagogisk senter følger prosessen tett.

Normprosjektet er et forskningsprosjekt som ble startet opp våren 2012, og som handler om skriveopplæring og vurdering av skriving som grunnleggende ferdighet i skolen.

Forskere og lærere samarbeider tett med å utvikle skriveopplæring og vurdering. Formålet er å bidra til bedre forskningsbasert kunnskap om hva en kan forvente av skrivekompetanse hos elever på ulike trinn i skolen. Det overordna målet er å bidra til å utvikle nasjonale standarder for skrivekompetanse, som kan prøves ut i undervisning og vurdering.

Arbeidet i Normprosjektet skal være med å danne kunnskapsgrunnlag for de nasjonale utvalgsprøvene i skriving som skal innføres, og vil trolig bidra til større tolkingsfelleskap blant lærere. Elevene som ved prosjektstart gikk på 4. og 7. trinn, skal gjennomføre en utvalgsprøve i skriving høsten 2013.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og styrt fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer og tolkeutdanning

[Gå tilbake]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2017