Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
Kristiansandskolen - forslag til: Kvalitets-og utviklingsmelding 2012
Skrevet av: Nina Skjeseth, publisert 20.08.2012

Nå foreligger kvalitets- og utviklingsmeldingen 2012 for Kristiansandsskolen.
Den beskriver status og grad av måloppnåelse innenfor seks prioriterte utviklingsområder.

Meldingen skal danne grunnlag for en generaldebatt i bystyret til høsten om Kristiansand skolens innhold, kvalitet og utfordringer.

De seks områdene er:
- Grunnleggende ferdigheter
- Det gode læringsmiljø
- Gjennomføring av skoleløpet
- Tidlig innsats

- Ungdomstrinnet i endring
- Elever som faller utenfor

Se meldinga under:


kvalitet120509.pdf
[Gå tilbake]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2017