Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
Litteraturformidling er viktig!
Skrevet av: Svein Jordbrudal, publisert 02.04.2013

 

 Hanne Dahll-Larssøn

Hanne Dahll-Larssøn fra Pedagogisk senter har i januar og februar holdt to engasjerende foredrag om litteraturformidling i skolen.

Målgruppe var fagnettverkene i norsk på mellom- og ungdomstrinnet. Bildene er fra nettverkssamlinga på mellomtrinnet den 7.02.13.

Nyere forskning viser at:
- Læreren er viktig for elevens læring.
- Skolen må sette av tid til lesing og vise at lesing prioriteres.
- Elevene trenger gode lesemodeller (bibliotekar/lærer).
 
De voksne må vise at de selv leser og at de kan dele leserfaringer med elevene
- Høytlesning ser ut til å avta oppover årstrinnene.
- Skolebiblioteket kan stimulere til lesing og bibliotekkunnskap.
- Formidleren er viktig for unges interesser for bøker.
 
Også elevene kan være viktige litteraturformidlere i skolen.
- Det er viktig å finne fram til litteratur som passer for elevens evner og interesser.
- Lesing smitter – viktig å skape aktiv kultur for lesing.
- Det kan se ut som skolen er den viktigste arenaen for aktiv litteraturformidling.
   Lesesenteret.

Les mer på vedlagte PDF filer.


Litteraturformidling og lesestimulering på ungdomstrinnet.pdf

Litteraturformidling og lesestimulering på mellomtrinnet.pdf
[Gå tilbake]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2017