Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
Muntlig eksamen i RTL - kurs for sensorer!
Skrevet av: Svein Jordbrudal, publisert 21.01.2013

Onsdag 16.01.13 var det kurs for sensorer i
RTL i lokalene til Pedagogisk senter i Kristiansand
.
Til stede var 18 deltakere fra 10 skoler i Kristiansand,
Søgne og Songdalen.

 
 

Odd Spilling


Odd Spilling fra Skoledirektørens stab og Svein Jordbrudal fra
Pedagogisk senter ledet samlinga.

Gjennom forelesning, plenumsdiskusjon og gruppearbeid ble det
arbeidet med følgende tema:

-           aktuelle retningslinjer for muntlig eksamen 
-           ulike modeller for gjennomføring av muntlig eksamen
-           fagrapportskriving med eksempler
-           oppgaver med eksempler
-           vurderingskriterier med eksempler
-           hva er en god og rettferdig vurdering
-           sensors og eksaminators rolle før og under selve prøven
-           lokalt gitt eksamen (muntlig eksamen) - ny høring fra Utdanningsdirektoratet

Stoff fra samlinga vil bli sendt ut til skolene i KnpS i Vest-Agder før vinterferien.

[Gå tilbake]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2017