Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
Velkommen til Pedagogisk senter i Kristiansand
Skrevet av: Nina Skjeseth, publisert 22.08.2013

Pedagogisk senter er del av oppvekstsektoren i Kristiansand. Skoleutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid er fagområdene.

Regionen Knutepunkt Sørlandet med kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland har en samarbeidsavtale med Pedagogisk senter, som omhandler tjenester knyttet til utviklingsarbeid innen prioriterte felt. Det er et eget skolenettverk med fagansvarlige fra alle kommunene som leder arbeidet.

Inneværende år er ekstern skolevurdering, fagnettverk og prosjekter som Comenius/ Erasmus, Ny Giv og FLiK (forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand) prioriterte områder.

Skolebasert kompetanseutvikling knyttet til ungdomstrinnet startes opp med egen veileder knyttet til senteret. Kommunene Kristiansand, Søgne, Vennesla og Songdalen omfattes av ordningen.
Veiledere ved Pedagogisk senter er nå knyttet til oppgaver i Kristiansand kommunes felles satsing innen FLiK over en periode på tre år.

Pedagogisk senter og UiA (Universitetet i Agder) deler jevnlig kompetanse for å utvikle en mer helhetlig lærerutdanning med tydelig sammenheng mellom teori og praksis.

I Vest-Agder er det tre Pedagogiske sentra. Disse samarbeider og deler ideer og erfaringer med hverandre. Utdanningsdirektoratet benytter veiledere ved senteret i Kristiansand i ulike nasjonale oppdrag som ekstern skolevurdering og nasjonal veiledning i kommuner.

 

[Gå tilbake]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2018