Logo
  Om pedsenter
   Aktuelt
   Ressurser
   Kompetanseprog
Inspirasjonskurs for lærere som skal begynne med 1. trinn høsten 2014
Skrevet av: Elin Federici, publisert 23.04.2014

 Småskoletrinnet - dagskurs

Det samme kurset vil bli holdt 2 ganger for å imøtekomme skolenes ulike behov for tidspunkt.

Velg vår eller høst.

Vår 2014:
  
         Onsdag 4.juni kl. 9.00 - 15.00.

Høst 2014:         Mandag 11.august kl. 9.00 – 15.00.
Kursholder:      Elin Federici
Sted:                  Rådhuskvartalet

                           Morgenkaffe fra kl.08.30

                           Lunsj kl. 11.30

Mål:                   Elevene får en systematisk lese- og skriveopplæring i et trygt
                          læringsmiljø. Lærerne får repetisjon og bevisstgjøres.


Innhold:            Praktisk - metodisk kurs som tar for seg:
                          - Viktige forberedelser før du møter elevene
                          - Systematisk og differensiert lese- og skriveopplæring
                          - Vurdering for læring – praktiske tips
                          - Foreldre som ressurs

Påmelding til:    www.kristiansand.kommune.no/kurs 
                            Frist mandag 19. mai 2014 for begge samlingene.

[Gå tilbake]

 


Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2017